Posts in tag

આઈ ચીંગ


આઈ ચીંગ તમને તમારા પ્રશ્નોના ચોક્કસ ઉત્તર આપે છે, અને તે સાથે એવી પેટર્ન રજૂ કરે છે કે જે તમને જવાબની નજીક પહોંચવામાં મદદરૂપ થાય.આઇ ચીંગ ટોટલી યીન અને યાંગ આસપાસ ફરે છે. આઇ ચીંગનાં કાસ્ટીંગમાં યાંગ અને યીનનું ખૂબ મહત્વ છે, જેમાં આડી ઉભી ત્રુટક રેખાઓના જોડકાઓની રચના કરીને નિર્ણાયક જવાબ કહેવામાં આવે છે. …